yellowpages.ae

McDonald's

Food Court Khalidiya Street, Khalidiyah Village, Al Khalidiyah, Abu Dhabi
Landmark: Khalidiya Mall
P.O.Box: 41180, Abu Dhabi