Brook Enterprises (Solar Division)

Mezzanine Floor, Al Huda Building, Office # 1, Khalidiya Street, Al Khalidiyah, Abu Dhabi
Landmark: Near Khalidiyah Mall
P.O.Box: 41844, Abu Dhabi
Fax: +971 2 6676258