Abu Shakrah Restaurant

Abu Dhabi
P.O.Box: 8090, Abu Dhabi
Contact us